Representing Companies

  1. A.B. Gida - Turkey
  2. Hubei Xingfa - China
  3. Zibo Hailan - China
  4. Shandong Ocean – China
  5. Weifang Qiangyuan - China
  6. Qingdao Great Chemical Inc - China
  7. Shree Siddhi Vinayak Enterprises - India
  8. Shandong Tianxin Chemical Co.,Ltd. - China
  9. Shanghai Hengye Molecular Sieve Co.,Ltd. - China